image_IT.JPGcontrast1.jpgcontrast2.jpg

Ontstaan van het Van Iterson Ziekenhuis (1905) en ontstaan van de Stichting het Van Iterson Ziekenhuis (1970)


Op 8 november 1905 overleed te Brussel, haar laatste woonplaats, mevrouw Johanna Alberta van Iterson. In haar uiterste wil benoemde zij de gemeente Gouda tot enige erfgename in haar nalatenschap met ondermeer de volgende voorwaarden:

  • Dat uit de nalatenschap een ziekenhuis wordt opgericht
  • Dat uit de nalatenschap beleggingen worden aangehouden waarvan de renten- en overige opbrengsten worden gebruikt en besteed tot instandhouding van het ziekenhuis


    Op 16 november 1906 heeft de gemeente Gouda de erfstelling aanvaard en is spoedig daarna aangevangen met de bouw van het Van Iterson ziekenhuis.

    In het begin van haar bestaan behoorde het ziekenhuis tot de modernste van Nederland. In de jaren 60 van de vorige eeuw kwamen fusiebesprekingen met het Diaconessenhuis De Wijk op gang. In 1970 betrokken beide ziekenhuizen het nieuwe Bleulandziekenhuis in de nieuwbouwwijk Bloemendaal. Het Bleulandziekenhuis werd na de fusie met Stichting Sint Jozefziekenhuis omgedoopt tot Het Groene Hart Ziekenhuis.

    Het oorspronkelijke Van Itersonziekenhuis werd in 1972 gesloopt en op de locatie werd het appartementencomplex De Zuidrandflat gerealiseerd. Deze situatie bestaat thans (eind 2019) nog steeds.

    Na de fusie met De Wijk in 1970 is het vermogen van de erflaatster ondergebracht in de Stichting het Van Iterson Ziekenhuis. Het bestuur van de stichting is belast met het in de geest van het testament van erflaatster beheren van het vermogen van de stichting. Het bestuur legt hier jaarlijks verantwoording over af aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda.