image_IT.JPGcontrast2.jpgcontrast1.jpg

Het bestuur van de Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  Dhr. F. Schouten
  Secretaris: Mevr. J.A. Nieuwveld
Penningmeester:  Dhr. H.T.A. de Jong
Lid:  Dhr. Dr. O. Jelsma

     
Buiten bovengenoemde bestuursleden heeft de stichting geen verdere vrijwilligers en/of personeel in dienst.