image_IT.JPGcontrast1.jpgcontrast2.jpg

In relatie tot de in de statuten vastgelegde doelstelling van de stichting hebben in de achterliggende periode de volgende activiteiten plaatsgevonden

2016:

Door middel van televisieschermen wordt diverse informatie aangeboden aan patiënt en bezoeker die relevant zijn voor hun ziekenhuisbezoek. Zij lezen bijvoorbeeld over de komende informatiebijeenkomsten, services van het ziekenhuis zoals de GHZ Regiobus en ook stelt het behandelteam van de betreffende afdeling zich voor. Naast ziekenhuisinformatie wordt ook het laatste nieuws getoond en is reisinformatie zichtbaar. Zo kunnen patiënt en bezoeker op een eenvoudige wijze informatie tot zich nemen en verzacht het de wachttijd.

Dit project is door onze stichting gefinancierd.

 

2017:

De dialyseafdeling van het GHZ heeft in januari 2017 een opknapbeurt gekregen. Ter ondersteuning van dit project heeft onze stichting financieel bijgedragen aan de verfraaiing van het uitzicht vanaf de dialyseafdeling richting de parkeergarage aan de westzijde van het GHZ. De patiënten kijken vanaf eind januari 2017 uit op een groot doek met een afbeelding van het Binnenhavenmuseum aan de Veerstal/Bogen in Gouda.

Eind 2017 is het project “Huiskamer Neurologie” financieel ondersteund.

Patiënten van de afdeling Neurologie liggen vaak lang in het ziekenhuis. Zij brengen veel tijd door op hun patiëntenkamers omdat zij zonder medische begeleiding niet of beperkt van de verpleegafdeling af kunnen. Om deze patiënten en hun naasten de gelegenheid te geven om zich terug te trekken uit de medische omgeving, is de een leegstaande patiëntenkamer ingericht als huiskamer. Hier kunnen patiënten met hun naasten even als familie samen zijn.

Om een huiselijk sfeer te realiseren is de huiskamer voorzien van comfortabel meubilair, een fotoprint van een natuurgebied uit het Groene Hart en verschillende attributen zoals een televisie en een platenspeler. De patiënten kunnen zich op deze manier even afzonderen zonder dat zij risico lopen omdat de medische zorg altijd dichtbij is wanneer nodig.

In de huiskamer is ook een eettafel geplaatst zodat patiënten gezamenlijk kunnen eten. Dit biedt een moment van afleiding want patiënten zijn even onder elkaar van de verpleegkamer af.