contrast1.jpgimage_IT.JPGcontrast2.jpg

Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

  1. Het beheren van het vermogen van het voormalig Van Iterson Ziekenhuis te Gouda, respectievelijk de dames Van Iterson;
  2. Het exploiteren of doen exploiteren van een algemeen ziekenhuis en wat daarmee is verbonden, zo nodig in samenwerking met anderen in de meest ruime zin van het woord;

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.